Zobrazují se záznamy 1-20 z 56530

 • Relační a NoSQL databáze pro sběr dat z IoT zařízení 

  Tomiczek, Roman
  Bakalářská práce se zabývá analýzou relační a NoSQL (Not only SQL) databází pro sběr velkého množství dat z IoT (Internet of Things) zařízení. Teoretická část obsahuje seznámení se s relační a NoSQL databází. U relační ...
 • Napájecí zdroj pro galvanickou úpravu kovových povrchů 

  Botek, Lukáš
  Tato práce pojednává o realizaci spínaného zdroje, určeného ke stejnosměrnému napájení galvanické lázně pro anodickou oxidaci titanu. Zabývá se návrhem a realizací jeho jednotlivých částí. Dále obsahuje shrnutí základních ...
 • Vytvoření interaktivních programů pro podporu výuky zpracování signálů 

  Pacas, Ondrej
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením čtyř interaktivních nástrojů pro podporu výuky zpracování signálů. Cílem práce je vytvořit aplikace které budou vizuálně interpretovat jednotlivé metody zpracování signálů. Toto zahrnuje ...
 • Ovládací jednotka s modulem (Espressif) ESP32 

  Smička, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepcí, návrhem a realizací ovládací jednotky s modulem Espressiff ESP32. Nejprve se věnuje teoretickému návrhu blokového schématu komunikace a blokového schématu zapojení. Později se ...
 • Front-end frameworky pro ASP.NET Core webové aplikace 

  Kozhukhov, Konstantin
  V této bakalářské práci se zabývám návrhem a realizací webové aplikace sloužící jakoinformační systém skladu elektronických součástek. V prvních dvou kapitolách této práceje zahrnuta teoretická analýza a popis technologií, ...
 • In Vitro Study of the Effect of Particle Characteristics and Flow Rate on Regional Deposition in Human Airways 

  Bělka, Miloslav
  Dlouhodobé vdechování částic může přispívat ke vzniku nebo zhoršení nejrůznějších plicních onemocnění. Na druhou stranu, vdechování léčiv je často používanou metodou podávání léků proti astmatu a jiným nemocem dýchacího ...
 • Numerická simulace hluku generovaného nestabilitami ve smykové vrstvě 

  Šálený, Vratislav
  Predikce a eliminace aerodynamicky generovaných hluků u rychle se pohybujících dopravních prostředků, jako jsou automobily, letadla a vlaky, je stále důležitější. Zvlášť tónový hluk generovaný nestabilitou smykové vrstvy ...
 • Vytváření nanostruktur na površích pených látek hybridními metodami 

  Rudolfová, Zdena
  Tato práce se zabývá studiem vlastností GaAs povrchu a metodikou nanášení kovových (převážně zlatých) nanočástic na GaAs substrát. GaAs má složitou strukturu povrchových oxidů, které jsou při kontaktu s různými chemickými ...
 • Load State of an Aircraft with an Elastic Wing 

  Schoř, Pavel
  V této práci je navržena metoda výpočtu zatížení letadla s netuhým křídlem, založená na spojení panelové metody prvního řádu dle Katz and Plotkin, Low-Speed Aerodynamics, 2001 s metodou stukturální analýzy dle Píštěk et ...
 • Study of Correlation between Grease Film Formations and Mechanical Losses on Various Surfaces 

  Sakai, Kazumi
  Tato disertační práce se zaměřuje na studium závislosti mezi reakčním momentem ložiska mazaného plastickým mazivem s lithným mýdlem a vlastnostmi maziva, jako například tloušťka vytvářeného mazacího filmu, jeho reologie, ...
 • Stability of the Zero Solution of Stochastic Differential System 

  Klimešová, Marie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Stability of stochastic differential equations (SDEs) has become a very popular theme of recent research in mathematics and its applications. The method of Lyapunov functions for the analysis of qualitative behavior of ...
 • The Influence of the Type of Electrodes on the Biological Impedance Measurement 

  Prokopyeva, Elena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Electric impedance during meat storage can be affected by various processes: microbial growth, changing of ions mobility, structural changes, etc. Impedance of biological tissues is frequency dependent. The aim of current ...
 • Signal Filtration for Detecting Electromagetic Emission 

  Podshivalov, Aleksandr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  There are many methods to describe and study geological processes. This paper deals with a data measured by a loop antenna in a dripstone cave. The measuring system, the sequence of the experiment, and result of signal ...
 • Rough Sets on State Spaces of Automata 

  Staněk, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper discussed a subclass of finite automata, which have ordering on the state sets created by a transition (or next-state) function. Hence, there do not exist cycles of more than one element. We discuss a relation ...
 • Optimization of Linear Differential Systems with a Delay by Lyapunov's Direct Method 

  Demchenko, Hanna (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Using Lyapunov’s direct method, control functions minimizing quality criteria are constructed and an illustrative example is given.
 • Solution of a Weakly Delayed Difference System 

  Šafařík, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper solves a weakly delayed difference systém x(k+1) = Ax(k)+Bx(k-1) where k = 0;1; : : : , A = (ai j)3 i; j=1, B = (bi j)3i ; j=1 are constant matrices. An explicit solution is given with a discussion on the number ...
 • Microstructural Defects of Solar Cells Investigated by a Variety Diagnostics Methods 

  Škvarenina, L’ubomír (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper discusses the application of a variety diagnostic methods applicable to the solar cells. More objective results about solar cells quality and reliability are possible to obtain by using a various methods. ...
 • Global Solutions to Linear Delayed Differential Equations 

  Vážanová, Gabriela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  In this paper is proved the existence of solutions of a linear delayed differential equation on the whole real line.
 • Impact of the SiNx Thickness on Passivation Quality and Contact Resistivity of Silicon Solar Cell 

  Mojrová, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  In this work the influence of thickness of Silicon Nitride (SiNX) layer deposited by Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD) on passivation quality and contact resistivity (ρC) of n-type Passivated Emitter Rear ...
 • Wireless Communication Platform IQRF – a Case Study 

  Kuchtová, Zdeňka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper describes wireless communication platform IQRF, history of development, available modules and accessories for development and for production use. Very briefly are described communication gateways and cloud ...