Now showing items 1-20 of 64782

 • Svařování heterogenních svarových spojů Ti/Al slitin pomocí elektronového svazku 

  Havlík, Petr
  V této práci je probírána problematika svařitelnosti heterogenních svarových spojů hliníkové a titanové slitiny zhotovených metodou svařování pomocí elektronového svazku. V první fázi jsou analyzovány homogenní svarové ...
 • Výzkum využití technologie rozšířené reality při práci konstruktérů 

  Holešovský, Jiří
  Předložená diplomová práce shrnuje principy rozšířené reality a možnosti, jak by bylo možné tuto technologii použít při práci konstruktéra. Práce popisuje i možnosti, jak vytvořit program s rozšířenou realitou (AR) a ...
 • Simulační a experimentální analýza řezání kotoučovou pilou 

  Helienek, Matúš
  Cieľ tejto práce je analýza dynamických účinkov vibrácií a síl vznikajúcich pri obrábaní. Táto analýza je vykonaná simuláciami rezného procesu rovnako jako experimentálne. Vzniknuté signály sú vyhodnotené pomocou funkcií ...
 • Statické posouzení vybraných částí ŽB objektu 

  Chalupová, Martina
  Cílem této diplomové práce je práce je návrh a posouzení prvků železobetonové konstrukce. Bude navržena deska nad 1.NP, sloup, stěna a prefabrikované schodiště. Vnitřní síly v prvcích jsou získány pomocí metody konečných ...
 • Návrh betonové konstrukce hudebního pavilonu v Poděbradech 

  Juda, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí zastřešením pódia v lázeňském parku v Poděbradech. Tato konstrukce je provedena ve dvou variantách návrhu. V každé variantě Jsou stanoveny zatížení na konstrukci a vnitřní síly působící ...
 • Most přes železniční trať a řeku 

  Kalísová, Eva
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu ve městě Most. Přemosťuje železniční trať a řeku Bílinu. Byly navrženy tři možné varianty jedna z variant byla vybrána a podrobněji zpracována. Řešenou variantou byl oblouk ...
 • Most přes řeku Jevišovku 

  Čípek, Luboš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosné konstrukce mostu přes řeku Jevišovku na silnici I/53 u Lechovic. Most byl řešen jako deskový s lichoběžníkovým průřezem. Řešení bylo vybráno ze tří variant navržených ...
 • Návrh mostu na dálnici D48 

  Holuša, Adam
  Diplomová práce se zabývá návrhem mostu na dálnici D48 na obchvatu města Frýdek – Místek. Celkové rozpětí mostu je 113 m. Byly navrženy 3 studie. Pro podrobný návrh byla vybrána varianta monolitického komorového nosníku o ...
 • Mostní konstrukce přes údolí 

  Hroudná, Denisa
  Předmětem této diplomové práce je návrh dodatečně předpjatého silničního mostu přes údolí. Byly navrženy 2 předběžné studie ze kterých byla jedna vybrána pro podrobnější zpracování. Vybraná varianta je komorový nosník ...
 • Návrh nosné železobetonové konstrukce rodinného domu 

  Bátrlová, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné, železobetonové konstrukce rodinného domu s garáží a k ní přilehlé opěrné stěny. Návrh konstrukcí byl proveden pomocí programu SCIA Engineer, využívajícím metodu konečných prvků, a ...
 • Measurement of slow and fast polarization transients on a fiber-optic testbed 

  Barcík, Peter; Münster, Petr (OSA—The Optical Society, 2020-05-05)
  Polarization changes inside a single-mode fiber due to birefringence are studied in this paper. We demonstrate a measurement system for the detection of fast and slow polarization transients in a single-mode optical fiber ...
 • Improvement of AZ91 Alloy Corrosion Properties by Duplex NI-P Coating Deposition 

  Wasserbauer, Jaromír; Buchtík, Martin; Tkacz, Jakub; Fintová, Stanislava; Minda, Jozef; Doskočil, Leoš (MDPI, 2020-03-17)
  The corrosion behavior of duplex Ni-P coatings deposited on AZ91 magnesium alloy was studied. The electroless deposition process of duplex Ni-P coating consisted in the preparation of low-phosphorus Ni-P coating (5.7 wt.% ...
 • Návrh a posouzení vybraných nosných prvků železobetonové konstrukce 

  Niesner, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením nosné železobetonové konstrukce administrativního objektu o třech nadzemních podlažích. V práci je řešen návrh a posouzení vybraných nosných prvků, konkrét-ně železobetonový ...
 • Analýza vzniku sloučenin fosforu při procesech tepelného zpracování 

  Skoumalová, Zuzana
  Během vysokotlakých únavových zkoušek docházelo k opakovanému porušování tělesa vysokotlakého čerpadla CP3, které je součástí vstřikovacího systému Common Rail. Porušení může být způsobeno segregací fosforu z čistících ...
 • Peptide-carbon quantum dots conjugate, derived from human Retinoic Acid Receptor Responder Protein 2, against antibiotic-resistant gram positive and gram negative pathogenic bacteria 

  Mazumdar, Aninda; Haddad, Yazan Abdulmajeed Eyadh; Milosavljević, Vedran; Michálková, Hana; Guráň, Roman; Bhowmick, Sukanya; Moulick, Amitava (MDPI, 2020-02-28)
  Antibiotic-resistant bacterial infections have become global issues for public health, which increases the utter need to develop alternatives to antibiotics. Here, the HSER (Homo sapiens retinoic acid receptor) peptide was ...
 • Complementary SEM-AFM of Swelling Bi-Fe-O Film on HOPG Substrate 

  Sobola, Dinara; Ramazanov, Shihgasan; Konečný, Martin; Orudzhev, Farid; Kaspar, Pavel; Papež, Nikola; Knápek, Alexandr; Potoček, Michal (MDPI, 2020-05-23)
  The objective of this work is to study the delamination of bismuth ferrite prepared by atomic layer deposition on highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) substrate. The samples’ structures and compositions are provided ...
 • Fractional-order chaotic memory with wideband constant phase elements 

  Petržela, Jiří (MDPI, 2020-04-09)
  This paper provides readers with three partial results that are mutually connected. Firstly, the gallery of the so-called constant phase elements (CPE) dedicated for the wideband applications is presented. CPEs are calculated ...
 • Non-steroidal anti-inflammatory drug consumption in a multi stage and a 24-h mountain bike competition 

  Chlíbková, Daniela; Ronzhina, Marina; Nikolaidis, Pantelis T.; Rosemann, Thomas; Knechtle, Beat (Frontiers Editorial Office, 2018-09-10)
  Purpose: Excessive or inappropriate non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) use during ultra-endurance events could cause potential risk to athletes’ health. Reports on NSAID consumption in mountain bikers or ...
 • Transfer Pricing in V4 Countries 

  Brychta, Karel; Ištok, Michal; Sulik-Górecka, Aleksandra; Poreisz, Veronika (Nakladatelství VUTIUM, 2020-05-26)
  This monograph provides a comprehensive critical comparative study of legal regulations of transfer pricing in the V4 countries (the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia). The monograph consists of two basic parts: ...
 • Změny předpisů pro oceňování nemovitostí od 1. 1. 2014 

  Bradáč, Albert; Scholzová, Vlasta (Akademické nakladatelství CERM, 2014-05)
  V článku jsou uvedeny změny oceňování nemovitostí, které přináší nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., novelizovaný zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a nová oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb.