Now showing items 1-20 of 57899

 • Efektivní návrh a provoz recyklační linky jako prvek komplexního odpadového řetězce 

  Dufka, Martin
  Předkládaná diplomová práce se zabývá současnou situací nakládání s materiálově využitelnými komunálními odpady se zaměřením na různé druhy plastů. V teoretické části je věnována pozornost platné legislativě v dané oblasti, ...
 • Vliv teploty spalovacího vzduchu na parametry spalovacího procesu 

  Šimeček, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá předehřevem spalovacího vzduchu a jeho vlivem na parametry spalovacího procesu. V teoretické části je zpracován přehled nejčastějších znečišťujících látek z průmyslového spalování. Je popsána ...
 • CFD simulace vibrací vyvolaných prouděním 

  Kubíček, Radek
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na vibrace trubky vyvolané prouděním. Jejím hlavním cílem a přínosem je analýza tuhosti trubky při kontaktu dvou trubek a následné užití obdržených hodnot a závislostí pro CFD simulace ...
 • Pokročilé výpočtové metody spalování tuhých paliv 

  Strouhal, Jiří
  Cílem této práce bylo vytvořit na základě dostupných teoretických poznatků model termické přeměny tuhého paliva. Toho je dosaženo za pomoci standartních nástrojů obsažených v softwaru ANSYS Fluent v kombinaci s uživatelsky ...
 • Kvantifikace tepelně-hydraulických charakteristik flexibilního prvku s využitím experimentálních dat 

  Sochorec, Rostislav
  Diplomová práce se zabývá stanovením tepelně-hydraulických vlastností vlnovcového flexibilního prvku vyjádřených součinitelem tření a součinitelem přestupu tepla. Flexibilní prvek představuje snadno tvarovatelnou, nerezovou, ...
 • The Effect of Nanofillers on the Functional Properties of Biopolymer-Based Films: A Review 

  Jamroz, Ewelina; Kulawik, Piotr; Kopel, Pavel (MDPI, 2019-04-30)
  Waste from non-degradable plastics is becoming an increasingly serious problem. Therefore, more and more research focuses on the development of materials with biodegradable properties. Bio-polymers are excellent raw materials ...
 • Design of a frictionless magnetorheological damper with a high dynamic force range 

  Macháček, Ondřej; Kubík, Michal; Strecker, Zbyněk; Roupec, Jakub; Mazůrek, Ivan (SAGE, 2019-03-19)
  This article discusses an increase in dynamic force range in a spring-damper unit achieved by elimination of sealings´ friction. This friction is a part of damping force that cannot be controlled; therefore, it is undesirable ...
 • Trend prey predator model - Analysis of gause model 

  Serebriakov, Vladimir; Dohnal, Mirko (Elsevier, 2019-04-30)
  Any application of PP (Prey - Predator) models based on nonlinear differential equations requires identification of numerical values of all constants. This is often a problem because of severe information shortages. Many ...
 • A transcriptional response of Clostridium beijerinckii NRRL B-598 to a butanol shock 

  Sedlář, Karel; Kolek, Jan; Gruber, Markus; Jurečková, Kateřina; Branská, Barbora; Csaba, Gergely; Vasylkivska, Maryna; Zimmer, Ralf; Patáková, Petra; Provazník, Ivo (BioMed Central, 2019-10-13)
  Background One of the main obstacles preventing solventogenic clostridia from achieving higher yields in biofuel production is the toxicity of produced solvents. Unfortunately, regulatory mechanisms responsible for the ...
 • Advanced Decomposition Methods in Stochastic Convex Optimization 

  Kůdela, Jakub
  Při práci s úlohami stochastického programování se často setkáváme s optimalizačními problémy, které jsou příliš rozsáhlé na to, aby byly zpracovány pomocí rutinních metod matematického programování. Nicméně, v některých ...
 • Posvítit si do tmy 

  Lukášová, Veronika
  Dizertační práce je zaměřena na problematiku vztahu umění, vědy a fotografie v současném kontextu kultury s konkrétním praktickým výstupem, zkoumajícím hranice možného přesahu fotografií částicové fyziky do umění. Práce ...
 • Určování stresu z řečového signálu 

  Staněk, Miroslav
  Předložená disertační práce se zabývá vývojem algoritmů pro detekci stresu z řečového signálu. Inovativnost této práce se vyznačuje dvěma typy analýzy řečového signálu, a to za použití samohláskových polygonů a analýzy ...
 • Simulace podmínek ve výpočtech aerodynamiky vozidel 

  Čavoj, Ondřej
  Došlo k prověření několika oblastí odchylek CFD výpočtů od měření v tunelu i od skutečné jízdy. Ze srovnání metod simulace rotace kola plyne, že jednodušší stacionární přístupy někdy dokáží nahradit opravdovou rotaci kola, ...
 • Geopolymers Incorporating Wastes and Composites Processing 

  Taveri, Gianmarco
  Buildings construction and realization of public infrastructures have always been a primary need in the human society, developing low cost and user-friendly materials which also encounter safety and durability requirements. ...
 • Přestup tepla v kanálech malých průřezů s rotující stěnou 

  Šnajdárek, Ladislav
  Tato práce se zabývá problematikou určení koeficientu přestupu tepla v kanálech malých průřezů s rotující stěnou. V rešeršní části práce je popsána specifická geometrie, a to labyrintové těsnění standardně používané v ...
 • Kryptografická ochrana digitální identity 

  Dzurenda, Petr
  Dizertační práce se zabývá kryptografickými schématy zvyšující ochranu soukromí uživatelů v systémech řízení přístupu a sběru dat. V současnosti jsou systémy fyzického řízení přístupu na bázi čipových karet využívány téměř ...
 • Exploring Electron Transport and Memristive Switching in Nanoscale Au/WOx/W Multijunctions Based on Anodically Oxidized Al/W Metal Layers 

  Bendová, Mária; Hubálek, Jaromír; Mozalev, Alexander (WILEY-VCH Verlag GmbH & Co, 2016-10-06)
  An array of semiconducting tungsten-oxide (WOx) nanorods, 100 nm wide and 700 nm long, is synthesized via the porous-anodic-alumina-assisted anodization of tungsten on a substrate and is modified by annealing in air and ...
 • Linear function blocks following recent trends in analog circuit design 

  Herencsár, Norbert (VUT v Brně, 2015-04-30)
  By following the most recent trend and progress in analog signal processing, this habilitation thesis deals with the latest developments in areas such as single-ended and fully-differential first-order all-pass filter ...
 • The growth of metastable fcc Fe78Ni22 thin films on H-Si(100) substrates suitable for focused ion beam direct magnetic patterning 

  Gloss, Jonáš; Horký, Michal; Křižáková, Viola; Flajšman, Lukáš; Schmid, Michael; Urbánek, Michal; Varga, Peter (Elsevier, 2019-03-01)
  We have studied the growth of metastable face-centered-cubic, non-magnetic Fe78Ni22 thin films on silicon substrates. These films undergo a magnetic (paramagnetic to ferromagnetic) and structural (fcc to bcc) phase ...
 • Numerically optimized band boundaries of Planck mean absorption coefficients in air plasma 

  Kloc, Petr; Aubrecht, Vladimír; Bartlová, Milada (IOP Publishing, 2017-08-02)
  Radiation heat transfer plays an important role in the energy balance of plasma in an electric arc and its accurate prediction is essential for the development of new electrical devices. Unfortunately, a very complex ...