Zobrazují se záznamy 21-40 z 56310

 • Řízení humanoidního robota 

  Pozdíšek, David
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného komerčně dostupného malého humanoidního robota, jeho zprovozněním a testováním obsažené senzoriky. Cílem práce je vytvoření ovládacího programu pomocí MATLABu, následných ukázkových ...
 • Studium technologií spékání slitiny Ti-6Al-4V pro implantáty 

  Bučková, Katrin
  Tato práce přispívá k problematice individuálních náhrad opotřebených lidských kloubů aplikací nových druhů implantátů a materiálů, vyráběných s využitím moderních aditivních technologií (tavení kovových prášků pomocí ...
 • Smart materiály pro aktuátory 

  Brehovský, Patrik
  Bakalárska práca „Smart materiály pro aktuátory“ za zaoberá vhodným využitím materiálov, označovaných ako inteligentné pre ich vlastnosti, v oblasti aktuátorov. Z počiatku sa práca zaoberá hlavnými požiadavkami na aktuátory, ...
 • Příprava GeSn nanostruktur 

  Jedlička, Jindřich
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami přípravy GeSn nanodrátů. V teoretické části je popsána pásová struktura pevných látek a jsou uvedeny důvody, proč je materiál GeSn zajímavý. Je představen mechanismus růstu nanodrátů ...
 • Řízení výukové modelu „ABS“ 

  Kubisz, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá oživením výukového modelu pro simulaci brzdění s ABS, určením parametrů tohoto modelu a následným použitím těchto parametrů pro sestavení simulačního modelu. Druhou částí je vytvoření dvou ...
 • Robotický stolní fotbal - řízení herních os 

  Sláma, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je navázání na řešení robotického stolního fotbalu od společnosti B&R Automation z minulých let a zdokonalení stávajících problematických oblastí. Konkrétně se jedná o modularizaci softwarového ...
 • Detekce osob v obraze pomocí Raspberry Pi 

  Svoboda, Lukáš
  Tato práce se zabývá detekcí osob v obraze pomocí kamerových zařízení s důrazem na využití minipočítače Raspberry Pi. Byly vytvořeny algoritmy zpracovávající obrazová data a schopné rozlišit, zda se jedná o příchozí nebo ...
 • Robotický stolní fotbal - herní strategie 

  Vaverka, Pavel
  Cílem bakalářské práce je návrh a implementace herní strategie pro robotický stolní fotbal firmy B&R Automatizace. V úvodní části bude představena firma B&R Automatizace a její produkty. Dále bude stručně popsán současný ...
 • Metody detekce změny polohy rehabilitující osoby - rešerše 

  Krakovský, Jozef
  Táto práca sa zaoberá problematikou detekcie nežiaducej zmeny polohy pri rehabilitácii pacientov, ktorí prekonali zlomeniny v oblasti lakťových kĺbov. V teoretickej časti oboznamuje so zariadeniami schopnými túto zmenu ...
 • Měření změny délky fotopolymeru 

  Novotný, Jan
  Tato práce se zabývá vývojem speciálního měřícího přístroje pro měření změny délky fotoaktuačního polymeru. Délka vzorku polymeru se vlivem intenzivního osvětlení zkracuje o desetiny milimetru. Vzorek je třeba předepnout ...
 • Návrh experimentálního přípravku pro testování účinnosti chladících kanálů 

  Jež, Jan
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí experimentálního zařízení pro měření účinnosti chladicích kanálů vyskytujících se v elektrických strojích. Zařízení měří součinitel přestupu tepla při turbulentním proudění vzduchu ...
 • Výroba a implementace enkodérové jednotky 

  Kirchner, Tomáš
  Tato práce se zabývá implementací jednotky absolutního magnetického enkodéru jako senzoru natočení DC motoru na zařízení zvané ballbot v rámci projektu BB-8 v mechatronické laboratoři. Věnuje se principům a omezením ...
 • 3D skener 

  Vrbičanová, Antónia
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením 3D skeneru pomocou webkamery, laseru, krokového motoru a programovacieho jazyka Python. Hlavným cieľom práce je zistiť presnosť a opakovateľnosť plošného merania na kuse hliníkového ...
 • Superrozlišení v holografické mikroskopii 

  Říha, René
  Práce navrhuje přístup, který by umožnil dosáhnout superrozlišení koherencí řízeného holografického mikroskopu na Ústavu Fyzikálního inženýrství VUT FSI v Brně v kombinaci s dvourozměrnou fázovou difrakční mřížkou umístěnou ...
 • Robotický stolní fotbal - optimalizace snímání hrací plochy 

  Sijková, Simona
  Predmetom tejto bakalárskej práce je optimalizácia snímania hracej plochy pomocou inteligentnej kamery Cognex na robotickom stolnom futbale spoločnosti B&R Automatizace. Prvá časť práce je venovaná rešerši v oblasti ...
 • Kompenzace teplotního driftu při analýze nanostruktur 

  Hakira, Stanli
  Ve spolupráci mezi firmou Tescan a Ústavem fyzikálního inženýrství fakulty Strojního inženýrství je vyvíjena ultravakuová aparatura pro experimenty v nanotechnologii. Komora je navržena na přípravu, modifikaci a analýzu ...
 • Návrh řízení kvadrokoptéry s vizuálním naváděním 

  Pokorný, Ondřej
  Tato práce pojednává o návrhu a implementaci systému řízení kvadrokoptéry s vizuálním naváděním k vytištěné značce. Systém se skládá výhradně z komerčně dostupného hardwaru a open source nebo uživatelského softwaru. ...
 • Levná stanice pro chytrou domácnost 

  Mach, Sebastián
  Táto práca sa zaoberá vytvorením stanice pre inteligentnú domácnosť, ktorá bude ovládať jej externé periférie. Stanica bude komunikovať s kamerou a senzormi, sťahovať z internetu potrebné informácie a komunikovať s cloudom, ...
 • Laserová ablace atomů vápníku pro experiment laserového chlazení atomů 

  Grim, Jakub
  Práce je zaměřená na výzkum metod generování atomů vápníku do iontových pastí. Zejména jde o metodu pulzní laserové ablace a o metodu generování pomocí tepelné pícky zahřívané proudem, která je v současné době využívána. ...
 • Kritický přehled kultivačních zařízení používaných pro mikroskopická sledování živých buněk 

  Ukropcová, Iveta
  Koherencí řízený holografický mikroskop (CCHM) nachází své uplatnění především v mikroskopování živých buněk in vitro. Pozorované buňky musí být umístěny v kultivačním zařízení, které umožňuje kvalitní záznam hologramu. ...