Now showing items 21-40 of 69866

 • Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2021 

  Bradáč, Albert; Polák, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01)
  V článku jsou uvedeny a komentovány změny oceňování nemovitostí, které přinášejí novela zákona o oceňování majetku a novela prováděcí oceňovací vyhlášky k 1. lednu 2021.
 • Úvodní slovo šéfredaktora 

  Martincová, Victoria (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01)
  Úvodní slovo šéfredaktora
 • Dopis předsedy prezidia AZO ČR z.s. předsedovi vlády 

  Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01)
  Dopis předsedy prezidia AZO ČR z.s. předsedovi vlády
 • Můžou prodejci automobilů a autorizované i nezávislé autoservisy počítat s novou blokovou výjimkou? 

  Lhoták, Josef (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01)
  V dohledné době vyprší platnost příslušných nařízení komise EU, která se většinou označují jako blokové výjimky, a vztahují se také na oblast prodeje a servisu automobilů. I když momentálně je tato záležitost zcela zastíněná ...
 • Řízení bezpečnosti vybraných kritických prvků dopravní infrastruktury 

  Procházka, Jan; Procházková, Dana; Veselík, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01)
  Dopravní infrastruktura je nezbytnou součástí kritické infrastruktury České republiky. Je nezbytné zajistit určitou úroveň její bezpečnosti, aby byly zajištěny vysoce kvalitní dopravní služby. Pro vytvoření a zavedení je ...
 • Nález znaleckého posudku; jeho hranice a význam v aktuálnej analýze dopravnej nehody 

  Furík, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01)
  The contribution is a reflexion, in order to provoke controversy on finding of expert testimony in the analysis of traffic accident. Examines and suggests its current borders, with efforts to highlight its importance and ...
 • Diagnostika poruch železobetonových sloupů pomocí ultrazvukové metody 

  Hrabová, Kristýna; Hüblová, Sabina; Cikrle, Petr; Láník, Jaromír (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01)
  Trvalá udržitelnost je velmi diskutovaným tématem po celém světě, souvisí nejen s množstvím odpadů a emisí spotřebovaných a vytvořených při výrobě stavebních materiálů, ale i s životností konstrukcí. Pro stavební konstrukce ...
 • Nehody na železničních přejezdech 

  Pavelka, Radek (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01)
  Nehody na železničních přejezdech patří k nejzávažnějším kolizím v dopravě vůbec a to především s ohledem na fatální následky těchto střetnutí, jak materiální, tak bohužel i smrtelné. Statistiky bohužel neúprosně ukazují, ...
 • Z historie Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně – III 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2020-11)
  V předchozích příspěvcích jsme se zabývali počátečním obdobím vzniku ústavu do roku 1970, včetně stručné znalecké analýzy některých nehod, zejména železničních. Do problematiky ústavu spadala od počátku také technická ...
 • Hodnotící kritéria ranivého potenciálu malorážových střel a jejich vývoj 

  Juříček, Ludvík; Ficek, Martin; Moravanský, Norbert (Akademické nakladatelství CERM, 2020-11)
  Autoři předloženého příspěvku si jako cíl stanovili provedení analýzy stávajících kritérií určených pro kvantifikované hodnocení ranivého potenciálu střel malorážových zbraňových systémů. Zde uvedená kritéria jsou chronologicky ...
 • Bezpečnostní identifikace 

  Porada, Viktor (Akademické nakladatelství CERM, 2020-11)
  Bezpečnostní identifikace zahrnují všechny druhy identifikace v kriminalistické, znalecké a bezpečnostní praxi. Rozhodující význam v rámci základních pojmů bezpečnostních věd však přísluší identifikaci bezpečnostní situaci ...
 • Nové předpisy (4. 6. 2020 – 28. 10. 2020) 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2020-11)
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 30. 6. 2020 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2020-11)
  Cenové mapy stavebních pozemků obcí, které jsou v přehledu uvedeny tučným písmem, byly k 30. 6. 2020 platné (celkem 7 obcí: Doubravčice CMSP č. 2, Horoměřice č. 13, Most č. 9, Olomouc č. 23, Ostrava č. 20, Praha č. 24 a ...
 • Přehled konferencí 2021 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2020-11)
 • Porovnání vybraných metod měření pro stanovení hloubky deformace vozidla 

  Moravcová, Pavlína; Bucsuházy, Kateřina; Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2020-11)
  Důležitou součástí komplexní analýzy nehodového děje je co možná nejpřesnější určení deformace vozidla, resp. deformační energie vzniklé při střetu. Cílem tohoto článku je představit vybrané metody měření deformace vozidel ...
 • A chemometric-assisted voltammetric analysis of free and Zn(II)-loaded metallothionein-3 states 

  Peris-Díaz, Manuel David; Richtera, Lukáš; Zítka, Ondřej; Krężel, Artur; Adam, Vojtěch (Elsevier, 2020-08-31)
  We focused on the application of mass spectrometry and electrochemical methods combined with a chemometric analysis for the characterization of partially Zn(II)-loaded metallothionein-3 species. The results showed decreased ...
 • Co(II)-Based single-ion magnets with 1,1 '-ferrocenediyl-bis(diphenylphosphine) metalloligands 

  Hrubý, Jakub; Dvořák, Dalibor; Squillantini, Lorenzo; Mannini, Mateo; van Slageren, Joris; Herchel, Radovan; Nemec, Ivan; Neugebauer, Petr (Royal Society of Chemistry, 2020-09-07)
  Herein, we report on investigations of magnetic and spectroscopic properties of three heterobimetallic Fe(ii)-Co(ii) coordination compounds based on the tetracoordinate {CoP2X2} core encapsulated by dppf metalloligand, ...
 • Classically determined effective Delta K fails to quantify crack growth rates 

  Vojtek, Tomáš; Pokorný, Pavel; Oplt, Tomáš; Jambor, Michal; Náhlík, Luboš; Herrero, Diego; Hutař, Pavel (Elsevier, 2020-08-01)
  Decomposition of the resistance to fatigue crack growth into the intrinsic and extrinsic component is very important for understanding of fatigue failure mechanisms, relation to microstructure and modelling of residual ...
 • Using Cerenkov radiation for measuring the refractive index in thick samples by interferometric cathodoluminescence 

  Stöger-Pollach, Michael; Löffler, Stefan; Maurer, Niklas; Bukvišová, Kristýna (Elsevier, 2020-07-01)
  Cathodoluminescence (CL) has evolved into a standard analytical technique in (scanning) transmission electron microscopy. CL utilizes light excited due to the interactions between the electron-beam and the sample. In the ...
 • Chemical Microrobots as Self-Propelled Microbrushes against Dental Biofilm 

  Villa, Katherine; Viktorová, Jitka; Plutnar, Jan; Ruml, Tomáš; Hoang, Lan; Pumera, Martin (Cell Press, 2020-09-23)
  Mouths offer the perfect environments for microbial cell formation, promoting the growth of biofilms, for example, on teeth. Dental biofilm exhibits strong resistance to antibiotics and is a cause of many dental diseases. ...