Now showing items 21-40 of 57713

 • Diagnosis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission Methods 

  Mahmoud, Houssam
  Tato práce se zabývá vývojem nového efektivního diagnostického postupu pro kontrolu funkce pneumatických válců pomocí metody akustické emise. Cílem práce bylo navrhnout a určit diagnostická kritéria pro hodnocení kvality ...
 • Electrochemical evaluation of selenium (IV) removal from its aqueous solutions by unmodified and modified graphene oxide 

  Koudelková, Zuzana; Býtešníková, Zuzana; Xhaxhiu, Kledi; Kremplová, Monika; Hynek, David; Adam, Vojtěch; Richtera, Lukáš (MDPI, 2019-03-02)
  The removal of selenium from superficial and waste water is a worldwide problem. The maximum limit according to the World Health Organization (WHO) for the selenium in the water is set at a concentration of 10 g/L. Carbon ...
 • Transcriptomic landscape of cisplatin-resistant neuroblastoma cells 

  Merlos Rodrigo, Miguel Ángel; Buchtelová, Hana; Jimenez Jimenez, Ana Maria; Adam, Pavlína; Babula, Petr; Heger, Zbyněk; Adam, Vojtěch (MDPI, 2019-03-31)
  The efficiency of cisplatin (CDDP) is significantly hindered by the development of resistance during the treatment course. To gain a detailed understanding of the molecular mechanisms underlying the development of cisplatin ...
 • Phenolic profile of edible honeysuckle berries (Genus Lonicera) and their biological effect 

  Juříková, Tunde; Rop, Otakar; Mlček, Jiří; Sochor, Jiří; Balla, Štefan; Szekeres, Ladislav; Hegedusová, A.; Hubálek, Jaromír; Adam, Vojtěch; Kizek, René (MDPI, 2012-01-01)
  The current status of research on polyphenolic compounds in the berries of edible honeysuckle and their biological effects, including recommended utilization, are reviewed. The major classes of phenolic compounds in the ...
 • Prognostic Significance of Serum Free Amino Acids in Head and Neck Cancers 

  Všianský, Vít; Svobodová, Markéta; Gumulec, Jaromír; Cernei, Natalia Vladimirovna; Štěrbová, Dagmar; Zítka, Ondřej; Kostřica, Rom; Smilek, Pavel; Plzák, Jan; Betka, Jan; Kalfert, David; Masařík, Michal; Raudenská, Martina (MDPI, 2019-05-31)
  Despite distinctive advances in the field of head and neck squamous cell cancer (HNSCC) biomarker discovery, the spectrum of clinically useful prognostic serum biomarkers is limited. As metabolic activities in highly ...
 • Beads-Based Electrochemical Assay for the Detection of Influenza Hemagglutinin Labeled with CdTe Quantum Dots 

  Krejčová, Ludmila; Nejdl, Lukáš; Hynek, David; Křížková, Soňa; Kopel, Pavel; Adam, Vojtěch; Kizek, René (MDPI, 2013-12-13)
  In this study we describe a beads-based assay for rapid, sensitive and specific isolation and detection of influenza vaccine hemagglutinin (HA). Amplification of the hemagglutinin signal resulted from binding of an ...
 • Capillary Blood GSH Level Monitoring, Using an Electrochemical Method Adapted for Micro Volumes 

  Buchtová, Žaneta; Lacková, Zuzana; Kudr, Jiří; Zítka, Zdeněk; Škoda, Jan; Zítka, Ondřej (MDPI, 2018-10-01)
  Glutathione (gamma-glutamyl-cysteinyl-glycine; also known as GSH) is an endogenous antioxidant that plays a crucial role in cell defense mechanisms against oxidative stress. It is thus not surprising that this molecule can ...
 • Využití pokročilých metod dokumentace místa dopravní nehody policií ČR 

  Stáňa, Ivo; Rybka, Jindřich; Novák, Milan; Bucsuházy, Kateřina (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Bezchybná, přesná dokumentace místa dopravní nehody je jedním z hlavních předpokladů a vstupních údajů pro technicky přijatelnou analýzu nehodového děje. Základními prostředky, které poskytují ucelenou informaci o místě ...
 • Přehled konferencí 2019 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
 • Specifičnost komunikace policistů s osobami pod vlivem omamných a psychotropních látek 

  Kopencová, Dagmar (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Příspěvek je zaměřen na bezpečnou komunikaci příslušníků Policie České republiky s osobami pod vlivem omamných a psychotropních látek. Úkolem příslušníků policie je udržovat veřejný pořádek, prověřovat a vyšetřovat trestnou ...
 • Rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem vztaženo k problematice oceňování objektů 

  Ledvoňová, Monika; Pejchal, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Projektové dokumentace, ať už se jedná o projektovou dokumentaci jakéhokoliv stupně, je velmi vítanou pomůckou při získávání podkladů, potřebných pro výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru při oceňování objektů. ...
 • Zdanění znalecké činnosti 

  Semerád, Pavel; Grásgruber, Miloš; Semerádová, Lucie (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Příspěvek se zabývá zdaněním příjmů znalců – fyzických osob – ve zdaňovacích obdobích 2018 a 2019. Cílem příspěvku je navrhnout vhodný postup zdaňování znalecké činnosti. K naplnění stanoveného cíle a bližšímu vysvětlení ...
 • Posouzení tepelně izolačních vlastností masivní dřevostavby pomocí termokamery 

  Fait, Petr; Čech, Josef; Král,Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Dnešní společnost se ubírá směrem k úsporám energií. S těmito úsporami velice úzce souvisí problematika tepelných mostů. Článek popisuje nebezpečí vyplývající z tepelných mostů vyskytujících se u staveb způsobené výrazně ...
 • Nové předpisy (8. 2. 2019 – 4. 6. 2019) 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
 • Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti a soudním inženýrství 

  Rak, Roman (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Pro potřeby analýzy rizik a zajišťování bezpečnosti jsou definovány základní termíny jako je jev, událost, děj, stav, situace. K dalším významným pojmům patří pojmy rovnováha, rovnovážný stav, rovnovážná poloha, rovnováha ...
 • Predikcia budúceho vývoja podniku z pohľadu právnej úpravy účtovníctva podnikateľov v Slovenskej republike 

  Bartošová, Viera (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  The paper is one of the scientific research VEGA outputs, concerning with the evaluation of the financial situation of businesses and non-profit organizations under the conditions of the Slovak Republic, including the ...
 • Výsledky nedestruktivních metod podporují rozhodování o riziku 

  Procházková, Dana; Svoboda, Václav (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Současné poznání fyziky a technologií ukazuje, že stav materiálů technických zařízení, komponent i celých technických děl je ovlivňován podmínkami, ve kterých jsou provozovány a také časem, který plyne od jejich zhotovení. ...
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 31. 3. 2019 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
 • 120 let Vysokého učení technického v Brně 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
 • XI. ročník konference JuFoS 2019 

  Jandásková, Tereza; Hrdlička, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Článek pojednává o konání XI. ročníku ročník doktorské konference JuFoS 2019. Konala se na půdě Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně dne 11.4.2019. Letošního ročníku konference se zúčastnilo 34 účastníků z České a Slovenské ...