Welcome to Brno University of Technology Digital Library - the institucional repository that is managed by Central library on DSpace system.

Do you want to deposit your article or preceedings into Digital Library? It is very simple. You can find all the information in the manual published online on BUT Portal of libraries.

 

Central Library supports open access to scientific publishing - Open Access.

You can also request for grant for open publishing from Open Access Fund. You can find more information OA fund web page.

 

 • Interakce hyaluronan-aminokyseliny 

  Jugl, Adam
  Předložená disertační práce se zaměřuje na nekovalentní interakce hyaluronanu o různých molekulových hmotnostech (9–1540 kDa) s bazickými (oligo)aminokyselinami (především argininem) a antimikrobiálním peptidem cecropinem ...
 • Návrh marketingového mixu pro systém SMSbrána 

  Zbořilová, Lucie
  Předmětem diplomové práce „Návrh marketingového mixu pro systém SMSbrána“ je definování jednotlivých nástrojů marketingového mixu se zaměřením na marketingovou komunikaci na internetu a jejich využití pro systém SMSbrána. ...
 • Návrh opatření pro posílení konkurenceschopnosti společnosti Škoda Auto Pvt. Ltd. v Indii 

  Mikolášek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem automobilového průmyslu v Indii se zaměřením na aktivity české společnosti Škoda Auto India Pvt. Ltd., jejich zhodnocení a navrhnutí možných změn k lepší konkurenceschopnosti společnosti ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jaššáková, Tereza
  Diplomová práce se koncentruje na hodnocení finanční situace konkrétního podniku, a to v rozmezí let 2006 až 2011, pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Zabývá se analýzou společnosti, jejími problémy a přináší ...
 • Marketingová komunikace elektronického obchodu 

  Sysalová, Hana
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace elektronického obchodu. První část je zaměřena na teoretické poznatky z této oblasti. Obsahem další části práce je podrobná analýza marketingového komunikačního ...

View more