PAVLICOVÁ, P. Skupinová spolupráce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Rónai, Peter

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Šesták, Petr

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 50189