KOŠŤÁL, T. Schránka na osobní relikvii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Gabriel, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Benedík, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50170