PATTOVÁ, E. Změna účelu vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Grygar, Štěpán

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Čiháková-Noshiro, Vlasta

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50164