VYKOUKAL, L. Časová analýza sedání podloží vyztuženého štěrkovými pilíři [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Miča, Lumír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Doněk,, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 55543