LISÝ, M. Čištění energoplynu z biomasy v katalytickém vysokoteplotním filtru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Skála, Zdeněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 24612