LARIŠOVÁ, L. Analýza vzájemného vztahu dvou metod terénního měření infiltrace vody do půdy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kameníčková, Ivana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kriška,, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 55530