FELTL, J. Návrh parametrů malé vodní nádrže v prostředí GIS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Doležal, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ivana,, Kameníčková

Navrhovaná známka

eVSKP id 55535