BIROŠČÁKOVÁ, I. Administrativní budova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Barnat, Jan

Posudek oponenta

Štrba, Michal

eVSKP id 55508