HORKÁ, P. Sportovní hala [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Sýkora, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ing. Josef Puchner,CSc.

Navrhovaná známka

eVSKP id 55509