HODBOĎ, T. Ni/kde ni/kdy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Cenek, Filip

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50139