ADÁMKOVÁ, V. Náboženské umění a jeho proměny jako zdroj inspirace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Titlová, Margita

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klimeš, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50148