BÁRTŮ, D. Analýza vlivů ovlivňující rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými náklady stavebního díla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Aigel, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Výskala, Miloslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 55510