PAŠKA, J. Traktor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Stratil, Václav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pala, Karel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50120