MIKULINEC, D. Betony s vyšší odolností vůči působení vysokých teplot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Bodnárová, Lenka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hela,, Rudolf

Navrhovaná známka

eVSKP id 55588