KRÁTKÝ, O. Příprava a financování veřejné stavební zakázky ve vazbě na rozvoj svazku obcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hroníková, Marta

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Stanková, Markéta

Navrhovaná známka

eVSKP id 55585