ŠPIŘÍK, J. MIDI vysílač SysEX zpráv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Káňa, Ladislav

Student projevoval po celou dobu řešení úkolu aktivitu se zájmem, který byl vyústěním jeho praktických zkušeností. Vzhledem k jeho výborným teoretickým znalostem dospěl k úspěšnému dokončení práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Schimmel, Jiří

Práce má velmi dobrou odbornou úroveň, oceňuji zejména přehled standardů využívajících univerzálních systémových dat. Vzhledem k tématu práce se student dle mého názoru zbytečně, i když stručně, zabýval kanálovými daty, místo toho se mohl trochu více věnovat právě přehledu univerzálních systémových dat. Zadání práce bylo splněno. V textu práce se student mohl věnovat trochu více popisu programů a doplnit je vývojovými diagramy. Z textu také není příliš zřejmý způsob práce s přípravkem během produkce, předpokládám, že k tomu slouží 4 tlačítka uvedená ve schématu zapojení. Použití pouze 16 byte na jednu zprávu omezuje možnosti využití zařízení. Oceňuji, že student vytvořil vlastní aplikaci pro programování zařízení z PC, vhodné by ale bylo také implementovat žádost o výpis paměti a samotný výpis paměti pomocí systémových dat. Formálnímu zpracování práce lze vytknout přebírání hudebních slangových výrazů z literatury [7] a [8], umístění rozsáhlých tabulek a obrázku DSP do textu místo do přílohy a nekvalitní tisk. Za závažnější ale považuji pouze absenci citací v první části textu a u obrázků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20 Zadání práce bylo splněno.
Odborná úroveň práce A 47/50 Práce má velmi dobrou odbornou úroveň, oceňuyji zejména přehled standardů využívajících univerzálních systémových dat. Vzhledem k tématu práce se student dle mého názoru zbytečně zabýval kanálovými daty, místo toho se mohl trochu více věnovat právě přehledu univerzálních systémových dat.
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20 V textu práce se student mohl věnovat trochu více popisu programů a doplnit je vývojovými diagramy. Z textu také není příliš zřejmý způsob práce s přípravkem během produkce, předpokládám, že k tomu slouží 4 tlačítka uvedená ve schématu zapojení. Použití pouze 16 byte na jednu zprávu také omezuje možnosti využití zařízení. Oceňuji, že student vytvořil vlastní aplikaci pro programování zařízení z PC, vhodné by ale bylo také implementovat žádost o výpis paměti a samotný výpis paměti pomocí systémových dat.
Formální zpracování práce C 7/10 Formálnímu zpracování práce lze vytknout přebírání hudebních slangových výrazů z literatury [7] a [8], umístění rozsáhlých tabulek a obrázku DSP do textu místo do přílohy a nekvalitní tisk. Za závažnější ale pouze považuji naprostou absenci citací v první části textu a u obrázků.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 14035