HAVRÁNEK, J. Design kyvadlových hodin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Posluchač prezentuje velmi zdařilý pokus ztvárnit dnes již historické téma kyvadlových hodin z pohledu moderního designu a vytvořil svébytný kinetický objekt, který oslovuje potencionální uživatele nikoliv funkcí, nýbrž svými estetickými kvalitami, které by jistě ovšem zůstaly zachovány i kdyby student použil klasičtějšího řešení hodinových rafiček.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sládek, Josef

Pro design je důležité hodnocení i dalších kvalit práce: řešení modelu – A, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu – B a grafická úprava výkresů – B. Rotační tvar ciferníku, v souvislosti s kyvadlem a jeho uchycením do rozdvojeného ramene, může vytvářet dojem jakési neukotvenosti a nestability, jako by se měl ciferník otáčet, tady by byl kompozičně namístě spíše kontrast stability ciferníku a pohybujícího se kyvadla (v tomto smyslu je zajímavější varianta druhá). Design působí kultivovaně a možná příliš učesaně, takže celkový dojem je nepřekvapující, postrádající napětí a výraz. Systém zobrazování (tvar ručiček) je kreativní a je možné si naň zvyknout, přesto bych osobně dal přednost tradici (dvě ručičky vycházející ze středu jsou výborně čitelné a snaha o překročení tohoto působí křečovitě). Přes uvedené výhrady se jedná o kvalitní práci, zaujal mě též psychologický rozbor tématu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 20794