KAZATELOVÁ, A. Spánek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Merta, Vladimír

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Daněk, Josef

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50046