NEHYBKA, S. Interiér kuchyně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Zdařil, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Buganská, Tamara

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50030