VOTAVOVÁ, L. Prostor ve světle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Ambrůz, Jan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Skalík, Tomáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50063