KVARDOVÁ, K. Planeta lidí? [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Houf, Václav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Sobotka, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 50088