SMETANA, F. Legenda a artefakt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kvíčala, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Magid, Václav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50072