POKORNÝ, J. Interakce mobilních pracovních strojů a pojížděného podloží [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hrabovský, Leopold

Navrhovaná známka

Červinka, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 34286