JOCHIMOVÁ, A. Duende [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Tomáš

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Nadaud, Pierre

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 50092