HONS, O. Materiály na bázi pěnového skla z druhotných surovin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Bydžovský, Jiří

Posudek oponenta

Petránek,, Vít

eVSKP id 55653