KNOP, O. Vyhledávací studie jihovýchodního obchvatu města Kroměříž [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Smělý, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pavlíček,, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 55663