VEREŠOVÁ, Z. Mezi nebe a zem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Mainer, Martin

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Merta, Vladimír

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 50019