HOMOLIAK, D. Papírové objekty s figurálním tématem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Gabriel, Michal

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Fajnor, Richard

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 50021