KARÁSKOVÁ, R. Funkční zkoušení recyklátů do pozemních komunikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Stehlík, Dušan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Valentin,, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 55687