SÝKOROVÁ, I. Energetické hodnocení budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Koňařík, Marcel

Navrhovaná známka

eVSKP id 55693