TESAŘ, F. Vývoj polymerních vícevrstvých podlahových systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Petránek, Vít

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vyhnánek, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 55692