KOLMAN, P. Koherencí řízený holografický mikroskop [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Chmelík, Radim

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Křupka, Ivan

Navrhovaná známka

Kozubek, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 34400