OPEKAROVÁ, A. Vesmírná krajina [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Stratil, Václav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ptáček, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 50242