KUBAČÁKOVÁ, M. Jelení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Jiří

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kovanda, Jiří

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50244