PECHÁNKOVÁ, P. Nonverbální komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zet, Martin

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vlková, Veronika

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50202