BERNARTOVÁ, J. A Perfect Day [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Stratil, Václav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ptáček, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50226