VELEHRADSKÝ, F. Kolekce interiérových svítidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zdařil, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rabl, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50211