GLEISSNER, F. Koexistence mobilních komunikačních systémů GSM-EDGE a UMTS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanus, Stanislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 16682