DVORSKÝ, P. Využití ultrazvukové impulsové metody-nástroj pro stanovení pevností cementů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Brožovský, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dufka,, Amos

Navrhovaná známka

eVSKP id 54864