JUŘICA, K. Budova vysokoregálového skladu SPO - vybrané části STP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kantová, Radka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mesiarkin, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 54895