HINTERLEITNER, I. Vybraná speciální vektorová pole a zobrazení v Riemannově geometrii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Doupovec, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Andrey G. Popov

Navrhovaná známka

Tomáš, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 23878