ČERMÁKOVÁ, E. Veřejné prostory jako kulturní a sociální platforma města [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šilhánková, Vladimíra

Posudek oponenta

Kyselka, Mojmír

Doc.PhDr.Jana Šafránková,CSc.

Ing.arch.Eva Staňková

eVSKP id 23873