ČERMÁKOVÁ, E. Veřejné prostory jako kulturní a sociální platforma města [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šilhánková, Vladimíra

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kyselka, Mojmír

Navrhovaná známka

Doc.PhDr.Jana Šafránková,CSc.

Navrhovaná známka

Ing.arch.Eva Staňková

Navrhovaná známka

eVSKP id 23873