VOJTĚŠKOVÁ, J. Fenomenologie dotyku a touhy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikyta, Svätopluk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hanzlová, Alžběta

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 57575