RAFAEL, J. Grafický design s příběhem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Houf, Václav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Lastomirský, Ján

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 57563