PAVLÍČEK, J. Trofeje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikyta, Svätopluk

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Sobotka, Jiří

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 57559