CHYTIL, J. Poloautomatické soustružnické stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student přistupoval k vypracování bakalářské práce zodpovědně. V závěru práce by bylo vhodné doplnit vyhodnocení provedeného výpočtu.

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blecha, Radim

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 49177