HOLMAN, P. Uvedení nové realitní kanceláře na trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Ivanička, Koloman

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Merta, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 54917